Red de rand PDF Print E-mail
Written by Koenraad Elst   
Monday, 15 November 2010 22:09

 

            Twee inwoners van de faciliteitengemeente Kraainem, Marc Platel (ex-VU) en Luk van Biesen (VLD), vestigen in een open brief aan minister-president Yves Leterme de aandacht op de voortschrijdende ontvlaamsing van de rand rond Brussel. De resultaten van de jongste verkiezingen bevestigen dat er maar geen einde komt aan de Vlaamse neergang en randvlucht.

            De onheilsprofeten dringen aan op meer interventie van de Vlaamse regering om er het wonen voor Vlamingen opnieuw betaalbaar te maken. Helaas, dat is een louter defensieve strategie, en niets laat uitschijnen dat zij enige kans op slagen heeft. De plaatselijke Vlamingen worden geconfronteerd met een objectieve sociaal-economische golf van stijgende prijzen en concurrentie op de diverse segmenten van de woonmarkt door franstalige, Europese en niet-Europese inwijkelingen. Daar kan een politiek van pro-Vlaamse woonsubsidies niet tegenop (zelfs als een rechtbank zo’n beleid niet onwettig zou verklaren wegens discriminerend). Alsof Herakles de Augiasstal had willen opruimen door op handen en knieën met een sponsje de vloer te schrobben.

Alleen door er een machtige rivier doorheen te leiden kon hij die reusachtige taak voleinden. En alleen door een krachtig sociaal-economisch mechanisme op gang te brengen dat geen verdere constante overheidssteun vergt, zal Vlaanderen de ontvlaamsende tendens in de rand kunnen tegengaan. En dat mechanisme bestaat. Ra ra, waar zit het?

Eerst even kijken waar het niet zit. De kans dat enige beleidsdaad van de Vlaamse politici binnen de Belgische constructie soelaas brengt, is nul komma nul. Elke onderhandelde communautaire overeenkomst binnen het federale België sinds 1970 is een Vlaamse nederlaag geweest, met verlies aan grondgebied of zeggenschap. De Vlaamse politici en zelfs de eigen regering van het zelfbesturende gewest Vlaanderen hebben bijvoorbeeld nooit iets kunnen doen aan de voortschrijdende en nu (zie de verkiezingsuitslagen) bijna voltooide ontvlaamsing van Brussel. Yves Leterme spreekt wat stoere taal in een interview, maar het staat als een paal boven water dat hij in de door hem geëiste communautaire ronde voor de anti-Vlaamse overmacht zal buigen. De hond van Pavlov indachtig, gaan bij de flaminganten nu reeds de speekselklieren aan het werk om straks op clown Leterme te spuwen. Eerst stoer en dan een vijg, hij heeft het in zijn korte ambtstermijn nog al gedaan, namelijk inzake de splitsing van Brussel-Halle-Vilvoorde.

Let wel, BHV kan mij geen bal schelen, en als ik mij in het flamingantisch standpunt tracht te verplaatsen, dan vind ik het ongerijmd dat VB en N-VA zo op die splitsing hameren. Wie een onafhankelijk Vlaanderen met Brussel als hoofdstad wil, prefereert toch structuren die Brussel bij Vlaanderen integreren, zoals een Vlaams-Brussels kiesdistrict? Dat is wel strijdig met de grondwet, maar juist dát is er goed aan, want die grondwet schept een België met Brussel als apart gewest, een constructie die de Vlaamse beweging altijd als schadelijk voor Vlaanderen afgewezen heeft.

Nu goed, het was een symbolische krachtmeting geworden, en aangezien de Walen de splitsing niet wilden, “moesten” de Vlamingen ze erdoor krijgen. Wel, zelfs met de grondwet aan hun kant (een gegeven waarvoor bij eerdere onderhandelingen zeker al een prijs betaald was) hebben ze hun zin, hun recht eigenlijk, niet gekregen. Zoals een weggebruiker voor het rood licht moét stoppen, en wel zonder dat iemand hem daarvoor een prijs betaalt, zo moést het Belgische regime BHV splitsen. En toch slaagden de Vlaamse onderhandelaars erin om de nederlaag te lijden. Van zulke voddenventen moet men werkelijk niets verwachten.

Het enige wat de Vlaamse rand kan redden, is dat de kinderen van de Vlaamse inwoners er kunnen blijven wonen dankzij een ineenstorting van de vastgoedprijzen. Die zal zich alleen voordoen als er een einde komt aan de inwijkelingenstroom, of beter nog, als een deel van de gevestigde inwijkelingen weer vertrekken. Maar geen enkele maatregel van een Vlaamse regering zal zulk proces op gang brengen. Het enige dat ervoor kan zorgen, is een radicaal statusverlies van Brussel.

Ooit gaf de VVB een persconferentie in Straatsburg om de EU-opinie kond te doen dat Vlaanderen van de EU-regeringszetel af wou. Het was één van de zeldzame keren dat een voorhoede onder de doorgaans verbeeldingloze Vlamingen het gebruikelijke getaffel en gezemel ontsteeg om de zaken in hun groter verband te zien en een ambitieuze oplossing voor te stellen, één die echt zou werken. Sedert de EU-uitbreiding is er volop levensruimte om een geheel functionele nieuwe hoofdstad te bouwen, zoals Pakistan buiten de oude stad Rawalpindi een nieuwe hoofdstad Islamabad uit de grond gestampt heeft. Ik kan me voorstellen dat bijvoorbeeld Tsjechië wel ergens een vallei veil heeft voor zo’n heerlijk nieuw Europolis, annex doordacht ingeplante luchthaven zonder geluidsoverlast. En dat de eurocraten wel wat zien in een rationeel en ruimer ademend alternatief voor het verstopte Brussel.

Vlaanderen kan zeker bondgenoten vinden voor zo’n plan. Want nogmaals, Herakles kon het niet op eigen kracht en de Vlaamse politici zullen het al helemaal niet kunnen. Door een grotere kracht in te schakelen wordt er echter veel mogelijk.

Jammer misschien dat onze hoofdstad dan het aureool van “capitale de l’Europe” verliest, maar je moet niet meer slikken dan je kan verteren. Het kleine Vlaanderen kan de onvermijdelijk aanzwellende instroom naar de hoofdstad van een unie met een half miljard inwoners niet aan. Nu gaat het nog om de zogenaamde rand, maar heel Vlaanderen is slechts rand van een uitdijende hoofdstad. Als die EU-zetel hier niet verdwijnt, dan zal “le très grand Bruxelles de l’avenir” demografisch een groot deel van Vlaanderen opslokken en daar via objectieve marktmechanismen overal Vlamingen wegjagen.

Dat is geen doemdenken, louter een extrapolatie van tendenzen die overal ter wereld vastgesteld worden. Overal troepen migranten bij miljoenen samen rond machtscentra. De sufferds die BHV nog niet gesplitst krijgen, gaan dat niet tegenhouden. Dus is de keuze voor de brede rand glashelder: ofwel de EU-zetel buiten, ofwel de Vlamingen buiten.

 

(Diogenes, 27-10-2006)

 
Copyright © 2022 Koenraad Elst. All Rights Reserved.
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.